corner
Gedichten overzicht
 

Een handige parabel
Ellebogen
Een bewuste fout is nimmer pech...
Every cop a criminal ?
Every cop a criminal ?
een hoop verwarring
even ...
echt On te Recht...
Een beeld van deze tijd
even wachten
Een vermeende Slachtoffer
Europa één?
een wereld van verschil
En dan...
Een omhelzing doet wonderen
Even niet
Een oceaan zonder water
eerste ontmoetingen
Een drieletterwoord ...
Emotie's
Een treinschot voor een lachje
Een donkere duisternis.
enkel ik
Eigen beslissing
En ole vielä niin pitkällä.
Eentonigheid, of meer!
Eigen waarheid.
Een hoofd vol
Een- Núl
ellende
een stem dat mijn naam roept
Er komt een dag
Een nieuwe morgen
En toch..
Een clown met een traan
Een paar dagen geleden
eerlijk
Even was het anders…
Een toevallige ontmoeting?
Een moment
eens gelijks
een lach met een traan
existentiële eenzaamheid
een kutopmerking
Ergens
een traan
Een goede vraag
Earthly glory
een vertwijfeld soort van inzicht
Een ophol geslagen geweten
Eenzaam
een geheim ?
Eeuwige liefde
Eindelijk iemand.
En als het dan stopt ...
een munt, een keuze
een naderend eind
Een donker lichtje
Enkele vlucht
Einde
eens
einde?
Een wereld alleen...
Een man
En dat ben ik
Een positieve dag
Er zijn dagen...
een fort
Één keerzijde van de weerspiegeling
Een van mij
en toen...
Eindeloos
Egel
Een beetje getikt
een fractie
Enter the madness
en nu
Één hele eenvoudige vraag..
Een kille leegte
Egoisme, maar zij kan er niets aan
Een pijn die niet vergaat
emoties
een schaduw....
Eigen onbegrip
en ik begon te huilen
elke keer
Een eindeloze leegte
Een liefdeshandleiding
Een ander
Even terug bij af
Einde...
eten..
Even de weg kwijt...
Een nieuwe morgen zonder zorgen
Explosieve ingrediënten
een ding
Eric B.
Eeuwig aanwezige liefde
Eigenheid zoekt rechte sporen
een eigen weg
ertussenin
Elke keer opnieuw krassen in gedach
even rust
een haas
Elle du désir
Een diepblauwe oceaan in mijn hart
Every
Eigen schuld...
enkele woorden
Even niets
Ergens is daar een weg
Eiland.
even uit balans
Erklärung.
entiteit
emoties
Erscheinung täuscht
een liefde dat geen liefde is
even verdwijnen
Eeuwig blinde discussie...
Een telefoon gesprek.
Even in de war
even niets meer wetend
Elke dag doet het weer pijn.
even
Een lach van sneeuw (lr)
Emotion
een raar dicht
en waarom??
er is iets fout
Een dag van weinig licht
een andere wereld
Eeuwigheid
eigenwaarde
een pluimpje
een koppel wit
Een glimpje faalangst
En als...
Een eigen bril
En toch krijgen ze me niet klein
Eigen schuld?!
Eigen leider van bestaan
Een ander of ik?
Explosieve bestemming
Een simpel woord
Een lief gebaar...
Evenwicht dat spinsels sust
een geruis .... en tog....
Eten… ja? Nee!
En zelfs de echo zweeg
een meisje zo alleen
Even
Ergens
En het leven gaat verder..
Enkel toen
En opnieuw ...
Every Time
Een mens als u en ik
Een terugzien
Eindeloos gevecht
engels
en de wind ...
Eye’s
een smsje
een weegschaal
een echte kneus
Een gevoel
Ekster-ogen
Enigma
Een onbekende dag
eten
Een reden
Even niet
een beetje
een scheur in mijn hart
een donker bos
Error
een spin in mijn klomp
Emptiness
een vreemde
Een spoor van...
Even of oneven
Een knoop doorhakken...
Een Dagje Antwerpen (2)
een kaars
Eigen baas
en niemand kijkt
Een lachende moeder voor de pijn v
Eeuwige stilte
Echte liefde
Een mier.
Een nieuwe dag?
engel of duivel?
Een mes, Al naast mijn fles?
Een meisje zoals ik...
Eigenwaarde
En alweer stil staan…
een zucht...
Een Doffe Bloedrode Ruis
even tot bezinking komen
Een doodlopend levenspad
everything stays the same
Even in een dip
Er loopt een weg
een rotte maatschappij
Een muur
Er zijn geen woorden voor!!!
Een masker van roestvrij staal/ en
Emotions
Een 2e Ik
een vreemd gevoel
Enkel een woordenstroom..
eventjes rust
Eén uur één
Een volle leegte
Een belangrijke en moeilijke keuze
Even vreemd gegaan
eiland
Elfen kind.
een verdriet
Een wereld die niet meer bestaat
Emotioneel zijspoor
Een gevoel
een leugen
en het kotsen begon...
een kind
een ilusie
Een kater en spijt
een hoofd vol ellende
Eén jaar
een antwoord
Er fonkelt iets in mij
even geen grip meer
Evenveel als jij?
Eenzaam en onzeker...
Empty
eindelijk zon
een ogenblik
eigen leven
Emotie's
eewigheid
egocentrisch gedicht
Een domme zet
eindelijk de traan
Ergens
Een tweede persoon in mij
Een zee van gedachten
Even stilstaan
Emotie
en soms
Eenzaam
Een hart dat niet wil voelen
en nu?
Enkel en alleen voor Brigitte
Engelen daarboven?Wie moet ik geloven?
Engel
effe niet
Een vreemd geluid
EURO's
Een zoon
Eendagsvlinder
Een warboel
een storm
Een traan
Een poging tot vluchten...
Een auto met twee sturen
even een schrik
Even staat de tijd stil
enthropiCall me AliXe
Eenzaam
Een smal beekje
een video
eten
Een woord...
Een doolhof
eenvoudige keuze ?
eventjes
eerste dag therapie...
een kaart
En verder...
Ego-angst
eerste keer
een week later
Elkaar respecteren
Eén Moment
een gesprek
een wereld
een dieptepunt
een moment
Er zit een duivel in mijn hoofd
Een simpele vraag
Er zijn geen woorden
ECHT ?
ECHO IN MIJN LICHAAM
elke dag weer leven
EXTREEM STIL (juiste versie)
eenzaamheid
Even genoegSitemap overzicht - Privacy Policy