corner
Gedichten overzicht
 

even.
Eenzaamheid
een jaar
Een zoen op je lippen
Emoties vliegen.....
Endless conversations
enkel nog de stilte...
Elpee Pastorale
Een zomer later
Eiken van Dodona 2
Eens als kind
Een herinnering draag je je hele leven mee
Een echo toont me niets
Een kat op een mooi schilderij
Een spoor van jou
Een boodschap inspreken
En zie hier...
Eentje meer
Een dubbel dubbel vreemde dag
Een tedere vriend
En Woord.
Eden opnieuw
En dan is er
Een uur verder
Een lange gemis
Eerste gedachten
Erkenning van tijd
eens was er
Eerbetoon
er is geen uitweg meer
Een bron van rust
Een gebroken hart.
Eerst nu .....
Ergens
een lege plaats
Een brief aan jou 3
Een brief van jou 2
Een brief van jou 1
en niet
Een zachtere dood
Emoties
een blik
Engel
Eerlijkheid
Extreem.
Er was ooit ..........
Een verbrijzeld moederhart
Elke dag meer
eenzaamheid
Einzelganger.
Een lege stoel
Een kind zover weg
Emptyness
een oudje liefdesspel
Een dag als deze
een vlinder zegt gedag...
eenzaam
Een nieuwe start?
Eeuwige herinnering
een vraagje voor mama
Even bij mijn vader
een laatst vaarwel
Een kaars.
Eindeloze liefde
Er zijn nog nagedachtens
een brug van tranen...
Eenzaamheid
Exvriend
een moeder....vraagt
Eenzaam zij
even moeilijk
Eva.
Een dag in de toekomst
een zure appel
Een onbekend gevoel
Eenzaamheid
Een gemis
Een nieuw jaar
eindejaars feesten
Een sterretje
eigen wei
een leven zonder jou
Eppie
Een jaar voorbij
Een regendruppel...
een omhelzing
Een jaar geleden
Een andere wereld
Ergens
eb en vloed
eelt
Een ster vernoemd naar jou Dianne
Emiel Pardijs
Elcke
Een eerlijke glimlach
een oude man op zijn kamer
Everything for you
en toch hou ik nog van jou
Ergens in september.
Empty
Een Weekend Zonder Jou
Elke keer, telkens weer
Een warm gevoel
een traan
eenzaam?
Eindelijk gevonden.
Er gaat geen dag voorbij
echtheid
Een nieuw leven (alle begin is moei
Evenwicht
een komen en gaan
Eigen dunk.
Eenzaam
Emoties.
er zijn grenzen
ERSATZ
eenzaam
Eenzaamheid in de zomer
En weer vertrok je
een bijzondere dag
End
Even
Enkel houdvast
eveneens
every...
Een dag verdriet
eenzame vrouw
even terug
Eenzame ster
esta ausencia (deze afwegheid)
een knipoog
even gewoon weg
Eeuwig gemis
Emotie
een dag als deze
En toen was het over
eigenwaarde
Eindhoven
een luisterend oor
Elke nacht
Eindeloze wandeling
Eindelijk
Een moment
Een teken
er is meer tussen hemel en aarde
een plaats?
Er is toch geen beteren meer aan
Even
Eind licht
Energie besparend
Empty inside
Elke keer
Every day
ezel testa rossa
E-bellen
Een Onverwachts Afscheid!
Even niet
elke dag
Enkel glimpje zon
een vriendschapsknuffel
Exodus
eenzaamheid
Engel.
Een naam gebeiteld...
Emmaus.........
eenzaamheid
n of n is apart
Een verloren tandje
Eens ???
Een traan een vloek een gil.
Een.
Een blik in het verleden
eeuwig
Enkel en alleen
een droom...
en ik zou zeggen
Elke dag ..
er is een geluid
eenzaamheid
Een plek
Elk moment van de dag
Engel Selinna*
Een pijnlijk gemis
En toch...
Elf dagen....
Een lege plek
Een hard gelag
Exen
En toch mis ik je niet meer
Echte Gevoelens?
Een deur werd gesloten
Echte vrienden?!
een vriend
engelen broertje
elke dag
everything was never enough
Een klein engeltje huilt
Een leeg gezicht
Een maand geleden
en bedankt
Een jaar later
en toch....mis ik jou steeds meer..
Elke nacht...
een leven zonder jou veel verdriet
email aan Doetie hemel punt ster
Een plaats gegeven
Een mens als jij...
Een klein meisje
Elk moment
Een vlinder zijn
En toch mis ik je nog elke dag..
een staande ovasie
Eenzaam
Every day , every night ...
n groot feest.
Een verleden - Geen toekomstSitemap overzicht - Privacy Policy