corner
Gedichten overzicht
 

Onzin en zintuigen
ONVERWACHTE
ONGENEESLIJK RELIGIEUS
onmenselijk
ons lot
Oude vriend.
Opgepast
Ode in de ochtend
Over het heelal...
open boek
onbemind
ONTAARDEN
Onzichtbaar...
Oude waarheden
Onverstoorbaar ga je door...
Oeverloos laveren
Onbevangen
oneindige leven
Overweging
ontelbare bloesems
Onduidig
Ontembaar
Overwegen
Over verdriet en geluk
Ondersteboven
Om er even te wonen
Oren
open hart
oeverloos lied
Onbezonnen
opluchting
Ontdekkingsreiziger
Ongerijmde gedachten
Ode aan kahlil gibran
Om het even
Ons.
Over één kam
Over noemen
Op dreef
Oekraïne
Onder de horizon
o zon....
Onrecht?
Onrecht in de wereld
Openheid als richtlijn
ontmoeting aan de stamtafel
open wond
outside the cave
Onbehagen
Of liever
Oorlogen
orgeltrappen op zondag
Ooit is
Oneindig wachten
Ook sperzibonen
Over lijken 117
Onze leidraad 113
Oordeel
Onvermijdelijk 104
Opruiming.
Open grens
Onmisbaar
ochtendzon
Op een been
Onrechtvaardig
Ochtenden nadien
Ontgoocheling
Overvloed maakt vrolijk
Ongestoord
Onvoorwaardelijk geven
Overmoedig zijn
onwetendheid in jou ding
ontwikkelingen ....
ouder worden,,,
Optimist tot in de kist
oud is dit hart
Oneindigheid
Onze vooruitgang
Omelet
Ochtend
over Venus
Os en ezel.
om te janken.....
Ondermijnd
ooit
Om vol te houden
overdenking
ongrijpbaar...
op de tandem (of fiets hem eruit)
Ontvluchten
Onkruid
Onvoorwaardelijk
Ondraaglijk dilemma...
Ontstemde korenaren
Onomkeerbaar
Onvolkomen ....
Ons bestaan
Op hol geslagen
Onze geest
Onbeschermd
Onwetendheid…
Om het welzijn
onstervelijk...
Onjuiste percepties
Ontkenningsfase ,diverse
Onwetendheid
o zon.....
Overvaart
Op een seconde
ontwaak!
overboord meningen mogen verschil
onrustwekkende verdwijning
open zijn en blijven
Opkomst...
Onze aard
op de beesten af:homo homini lupus!
op en tegen vallen
Ook de cultuur
Olie en water
oorverdovend aanspreken
overdenking
Op tijd een feest
op eigen benen
Onderbreking
Opgestapeld
Onbewust getreiter
Op en af
of ik besta?
Onze beperktheid
Ons cultuurtekort
onveilige haven..
Overpeinzing
onpersoonlijk
ooit raakr alles op...
Oorsprong
Over de pot en de ketel ....
open de deur naar liefde en vrede..
oud en lelijk..
op het randje
ouderdom
Onbepaald
ons bloed
O Eremita
Oxymoron
Onmacht, de ware macht
onwetendheid
over de schutting ....
Oma's wijsheid
Overdenking
Ons beeld is
orde
Om ons heen
Open en bloot 23
Oorzaak en gevolg
Om simpel te leven 10
omvat
Onveranderlijk 4
Opening in woordenvloed
onbestemd
O de parels 60
Over uw schouders ....
Ode aan Escher
Onze profielen verschillen
Overmoed 47
OK
Onderlinge Deeltjes
Ommekaar
Over de grens
Overal te koop 13
Ollekebolleke... knol
Overal De terugkeer Slot 82
ook al ben je niets
Oordeel niet te snel
Over Zelfmoord
Ongeschreven vergeetboek 64
Om de welstand 60
Oppervlakkig geniaal 59
op zoek naar
Overwinning
Om het even 48
onbeperkte zinnen
Onze gemoedsrust 45
Onschuldig 38
Optimisme en het Lot
Op naar de top
Openheid
O onheil 24
ontwaken van de ziel
open boek
Ontspannen vreugde 21
Overvloed 19
ontvluchten
Over Problemen die niet bestaan
Om te kunnen
Oorlog en Literatuur
Originaliteit
Onzin van 't Leven
Ontdekkingsreis
Onbewust ?
only watch dont touch
onze mond is als een hart
onschuldig bloed en geld
Onzin met een clou
Oude boom.
Optimiste ...
Ochtend
ondergang
ons allemaal
Orchidee
Open zee (senryu)
Onmacht in gebreke
Overpeinzingen
Op spinrag van verlatenheid
Ontluikende waarheid
Ochtendhoofd
onderschat
Ongewisse
overzicht....
Onbegrepen kleine kinderen
Over en uit
Op het randje
Ochtend in april
onkruid
Over de top
Open vraag
opgelost ?
onderschat de mens niet
Onmacht
Onvermijdbare donkere paadjes
Opzn deur
Onderweg
Opsomming
Onbereikbare ziel
Ode aan de Godin
Om de hoek
Over en weer?
offer
Ouders kozen hou niet...
Onze brug van vandaag (en morgen)
Overleven
Om het even
Ongelegen
Onzichtbaar toch zichtbaar 138
onder controle
overal en nergens
Onenigheid
overwinning
Op een paddenstoel
op je hoede zijn
Onbereikbaar
ouder maar jonger van geest
Op hoop van leven
Objectief bekijken 88
Opium voor het volk 87
Ongeremd.....
onwetend
onder dwang
onbegrip
Onze GOD wat heeft Hij geschapen
Onbekend concept
Op wandel
omarm het leven
Ontstijgingsdans
Opleving
omvatten
Ook al versta ik het niet
oog in oog
Onverenigd 69
overkant
Onze freaks ziel
Ontbijtkoek
Oneindigheid
opgezwollen taal
ogen dicht,
Oergevoelens
Oreren
Overal hetzelfde verlangen 8
ontwetendheid
Oordeel niet
omringen
Onbegrip en verbaasd…..
Onze kaarten zijn voor ons geschud
Onze lessen in het leven
Oscillatie
Oogstrelend
Overpijnzing
Op sterven na dood
omdat ik het wil
oneindigheid
Op verhaal komen
On wetendheid
onbegrip
onoplosbaar raadsel
Ochtendgloren
O was ik maar beroemd
onzichtbaar
Orginaliteit
ontsluiten
Op het doek
Olie hoe lang nog?
op je hoede
Onze vier jaargetijden
Opnions
oneindig
onuitspreekbaar
Overpeinzingen
oneindig
Onmogelijk
onder één dak
onder het gras
Onze Schepper
Once
one
Oncontroleerbaar.
Opkllimmen II
Opklimmen
Ode aan de fantasie
op weg naar Radha kund
Ontwikkel mij
Overgave
Onnoemlijk veel keren
Ongelovige
Oranje dubbel
Onder de zon
op zoek naar het 6de zintuig..
Onze wereld
Oneindig veel vragen.
Op afstand
onverklaarbare liefde
Op eigen kracht
Op de vlucht
ochtend
onze 3 dochters
Over de brug
Ongebrijdelde fantasie...
Onzin
onderscheiden
Onderliggende onrust
oorsprong
ogen
onze zandloper
Over het leven
Op het rechte pad
Onrijp fruit
Onbeschermde heuvels
Onsterfelijk
overaanbod
ons doen
O
onveranderd
Oog
Ontzielde tijd
Orde - verstoring
orgasme
Ophouden met denken
Onzekerheden
opgebrand ....
Onaf
ogenschijnlijk
ons mooiste plekje
oorzaak
overpeinzing
opklaring
omhulsel
op zoek, op zoek.
Oranje hesje.
openend leven
op een slotgracht na
onthechting
Onzichtbare muur
Oil
Ook in stilte
Op eigen benen
onkruid vergaat niet
overlevingsdrift
oordeel niet te snel
Our right.
Oren al wel.
Onderbewustzijn
Opti - Webdesign
Ontijdelijk
op de golven des levens
Ontsnappen
Oeverloos (slot)
Oeverloos (2)
Oeverloos
Oude schoenen
Ontsnapping
ouder en kind
opgroeien is ons doel
Ongezien
Onwetend
Ontevreden
Onzeker
Onverwerkt
Onnavolgbaar
onzekere zekerdheid
ongrijpbaar
ongepolijst
Opluchting
Ongewis
overdonderende stilte
Onvermijdelijk...
onduidelijk
ooit al eens gedacht
ochtend mist
oorlog van toen
omdraaien
Onbevredigende antwoorden
ontvangen en nemen
onbereikbaar
operatie soul
Ontastbaar
Oneindig
Ongevraagd antwoord
Of is hij zoals ...
of ik denk dat ik voel
Onschuldige lettertjes
opstandig
Opbouw
Ongeluk
Onmacht der dichters
Ook echt zo'n hekel?....
Overstap
Om je heen
Onbegrip der samenleving
ontschoold
of zelfs eerder?
Ook gewoon maar
Open book
Op onze morgen varen wij uit.
Ode aan de hersenen
Ons Kind
ode aan onze leraren
Onze rol
Over de bergen (wg)
onze trein
Onrealistische Realiteit
Ode aan het leven
Om over na te denken
Ontdekking .. ?
Onze Val
Onsterfelijke ziel
Onsnapte ziel
ongewenst
Oogverblindende liefde
OOgcontact
oppermeid maar slaaf van...
Op zoek gegaan
Onze toekomst....?
OMSTANDIGHEDEN
Onsterfelijke Liefde
Opwelling #9
Omgekeerde wereld
Overlevingsdrang
Onbeperkt kleurenscala
ontladen
Open je hart
Onze reis
Onuitgesproken woord
open solicitatie
Op de vlucht
Ochtend
op de heuvel
Oude mensen en kinderen....
Over leven en ddod
Ontbonden Tranen
Onschuld
ORGIE-NEEL
Our hole life
Onbegrip
Open dag in de hemel
ONZE WERELD
Ochtendster
oprechte leugens
onbegrepe sterven
Onbegrepen hart
Ogen in je achterhoofd
oud en nieuw
ook wij zelf een wonder
Onmacht
O, hemelse dichter...
Onverwacht
Ooit gaat mijn spiegel stuk
Op zoek
Onze wereld verwoestende cultuur!
ooit....later
OPTOCHT DER ZOTTEN...
ONWEER
opgeven
Ontwikkelen is Opgroeien
Opstaan...
Opname....
Oordelen...
Onbelangrijk
Opgesloten psyche
ONSTERFBAAR...
Om beter
of toch niet??
Overtocht
oerschreeuw
ontdekken
Opslag der kunst...
ondergang
Opgeborgen...
op weg...
Onbewust
Oei, het nieuwe jaar begint.
Oud begin
Onbekend...
One Love
opsporing verzocht
Op zoek naar je zelf...
Ode aan JIM
Oren, ogen, benen, handen en mond
ongeloof (lijke) veranderingen
Onthaasting
Ode aan de roos
Ontwikkeld
ode aan de wetenschap
Overdenking
oppermachtig
ongeketende gedachten
Overpeinzing
opppepper
Onbenul
overwinning
Ons erfdeel
Ooit
overdenkingen
Osaki's wet
ontwaken
Oorzaak en Gevolg
Ongeduld
onderbewuste
OpenhartigSitemap overzicht - Privacy Policy