corner
 
   Elkeen dank 15 slot
corner
06 februari 2012 Stuur e-mail Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Filosofie / Leven / Geluk


 
 
Een woord van dank 15 Slot
 
 
Litanie
 
 
 
 
 
Ik dank elkeen
 
 

Ik dank elkeen, want
zij kunnen niet anders dan
naar God te wijzen.  Hoe groter
het leed dat zij veroorzaken,
hoe groter de vinger.
 
 
 
 
 
 
 
 


- Jacky Van den Berghe -

Gecontroleerd door:

       

   Reactie op dit gedicht
corner

Jacky Van den Berghe vindt het leuk als je reageert op dit gedicht

Nog geen account bij de Gedichten-Freaks?
Vul hieronder je gegevens in om te registreren
en laat gelijk een reactie achter.

Je schrijversnaam
Wachtwoord
Wachtwoord nogmaals
E-mailadres
Los de som op:
4 keer 4 =
Bericht
Let op maximaal 499 tekens!

 


 Jacky Van den Berghe corner
Vrijdag, februari 10, 2012 00:30 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor De Para:
Zoals jij dat wilt, Ayesha. Maar met je middelvinger omhoog bevestig een bestaan!
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 03:32 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor wervelende regenboog2:
... De mens lijkt afgeweken te zijn van z''n oorsprong, en daar lijken al onze problemen te zijn ontstaan. Dus, hoe dichter wij terug kunnen komen...
Ons een klein beetje meer tot de geest wenden zou al veel kunnen oplossen, maar dat lijkt voor jou een minderprobleem te zijn. Mijn gelukwensen!
Blij dit alles ook van jou te mogen horen, Wr!
Harteljke groetjes,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 03:25 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor wervelende regenboog:
Dit kan ik niet anders dan bijtreden in zijn volle lijn, Wr! Liefde is er dan nog, maar men kan dan haar aanwezigheid niet meer zien, heb ik zelf ook ondervonden! Men ziet dan zelfs geen schoonheid meer! Maar de liefde is zo alomtegenwoordig dat je er op de duur niet naast kan kijken, en dan gaat men terug op zoek naar de vaste kern die in ons allen zit. En het is die kern die ons in alle omstandigheden rechthoudt.
...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 03:13 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor karinvangelder:
Zeer juist, Karin, dat staat er geschreven, maar dit is geen goed- of afkeurinjg maar eerder een overweging en een vaststelling dat de mens in globaal genomen verantwoordelijk is voor het leed in de wereld, en niet God zoals zo dikwijls wordt beweerd de dag vandaag.
En oordelen over deze dingen ligt inderdaad niet in de mens zijn mogelijkheden, want we zijn allen maar mensen, nietwaar!
Toch blij dat je komt lezen, Karin!
Heel hartelijk,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:58 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor klapdoos2:
... anders moeten overbrengen (want te gemakkelijk verkeerd te interpreteren -zie ook elders hieronder?)!
Bijzonder opgetogen dat je regelmatig kam lezen en voor het compliment, Leny!
Heel hartelijk,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:54 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor klapdoos:
Naar de hogere wijzen is hier niet bedoeld, Leny, in deze zin dat Hij de oorzaak van het mensenleed zou zijn. Daar is inderdaad de mens zelf verantwoordelijk voor, hoezeer ook tegenwoordig wordt ontkent!
Dat dit anders kon overkomen ligt volledig aan mij, maar wou dit zo plaatsen om aan te zetten om hierover een beetje dieper na te denken.
Maar iemand die m''n teksten kent weet dat ik de mens verantwoordelijk stel voor z''n daden. Sorry, ik had het ...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:40 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor mucho:
Erkentelijkheid dan, ha ha ha!
Hartelijk groetje,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:39 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor teun hoek:
Juist ja, indien wij onze kleinheid erkennen, en niet groter willen zijn dan dat we zijn! Hoewel de taxatie klein en groot hier voorbij is en alleen verbondenheid en dus heelheid overblijft.
Dankbaar groetje,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:32 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor Quicksilver3:
... Wil je voor wie ik ben, aub bij Cobie gaan lezen, Dicky? Je zal wel begrijpen dat het niet gemakkelijk hier een antwoord op te geven. Toch een kleine poging!
Hartelijk dank,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:29 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor Quicksilver2:
... mens blijkbaar tot mens maken. Want de mens bepaalt meestendeels het lot van de wereld. Dit is geen oordeel vellen, maar wijzen op een toedracht die iedereen kan bezig zien! Waarvoor men alleen maar met moedwil de ogen kan sluiten. Het wereldsleed proberen te verzachten, kan toch niet anders dan ''een verdraagzame'' ijver te zijn voor ons allen?
Inderdaad, met de God in ons die in alles is. Wat ''niet altijd'' gemakkelijk is!
...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:17 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor Quicksilver:
Eerste en vooral wil ik je mijn respect betuigen voor je grote blijk van tolerantie (na enkele reacties deze week), dank je hiervoor, Dicky!
Het is een wat dubbelgebrachte tekst, waarvan het ene op het ander kan slaan, geef ik graag en grif toe. Maar eigenlijk wil hij zeggen dat hoe meer leed de mens veroorzaakt hoe meer hij naar God verwijst. Die (of dat) hem aanspoort zich te bezinnen en doet nadenken over de daden die de ...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 02:02 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor windwhisper4:
... kan hanteren waarnaar je verwijst.
Dit is zeer zeer in ''t kort samengevat Cobie, om je een plezier te doen.
Ik zie mezelf dus als iemand die nadenkt over de dingen, zonder de dingen des levens te hebben ontgaan. Wel integendeel, wat de nodige ervaringen heeft meegebracht om uit te leren! Enzovoort.
Je opa had misschien een geweldige troost bij deze mensen, en dus een vredigheid (wat niet niets is). Gauw beterschap!
Hartelijk groetje,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 01:54 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor windwhisper3:
... Tot ik een reeks schilderijen maakte waarin de vergeestelijkte mensen afstammelingen van buitenaardse wezen waren. Vrij plots was er denken aanwezig en dat bracht alle vragen. En om hierover raakpunten te vinden ben ik beginnen zoeken in de geschriften van de gehele wereld. Ik moest zelfs zo ver gaan dat ik moest beginnen nadenken over het ontstaan van de wereld, waaruit ik een theorie ontwikkelde waaruit ik een stelligheid ...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 01:37 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor windwhisper:
... dus), dat of die in ons is.
Nee, laten we vooral niet hooghartig zijn, of fanatiek op een of andere manier.
Hoe ik mezelf zie? Ik ben in ieder geval geen vakfilosoof en ook geen bijbelvorser. Eigenlijk ben ik niets. Ben vertrokken als kunstenaar (schilder), die vanuit het voelen tot het denken kwam, en als het ware ontdekte dat dit in evenwicht moest zijn; Het denken bracht een atheisme met zich mee dat totaal was, ...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 01:25 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor windwhisper:
Dat is juist Cobie, en dat heb ik altijd ook zo aangetoond in deze reacties. Omdat men tegenwoordig steeds God verantwoordelijk stelt voor alles wat er scheef en mank loopt op deze wereld. In het verleden heb ik het hier al uitvoerig (me dunkt) over gehad. Maar hoe meer leed de mens veroorzaakt, hoe duidelijker God naar voor komt om naar bezinning te wijzen. Naar zijn wijsheid, want hij heeft het tenslotte gemaakt. Het leven (God ...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 01:09 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor Anneke Bakker2:
... veroorzaakt, hoe groter de vinger wordt en hoe duidelijker het wordt dat God de redder is. Hoe zou het anders kunnen, hij heeft ons alles in evenwicht gegeven wat wij (de mensen) op een onredelijk manier overhoop halen en eigenwijs het leven dat hij ons gaf en geeft naar onze verzuchten proberen om te buigen!
Zie je aub ook bij Yellow?
Dank je wel, Anneke!
Heel hartelijk,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 00:58 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor Anneke Bakker:
Daar wijs ik al jaren op, Anneke, wat me niet altijd in dank werd en wordt afgenomen. Mensen die regelmatig komen lezen kunnen dat beamen.
Met ''zij kunnen niet anders dan naar God wijzen'', wil ik eigenlijk zeggen dat welke poging men ook onderneemt men uiteindelijk altijd terechtkomt, wijst, naar God als eerste veroorzaker.Dit dubbel plaatsen om aan te zetten verder hierover na te denken. Hoe groeter het leed dat de mens ...
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 00:47 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor Yellow2:
... ontkennen. Hoe kan hij het dan toelaten, als als hij niet eens bestaat (volgens hen)!
Bedankt dat je kwam lezen, Marc!
Hartelijk,
Jacky
 
 Jacky Van den Berghe corner
Dinsdag, februari 07, 2012 00:44 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Voor Yellow:
Dit heb je op de juiste wijze gelezen, Marc, zo is het bedoeld.
Ik geef toe het is een klein beetje dubbel, maar wie m''n teksten volgt weet dat ik de mens zie als z''n eigen veroorzaker van het leed. Leed dat helemaal niet nodig zou zijn, indien wij...
Ook een beetje een reactie op de tegenwoordige modeklacht ''Waarom God dit alles toelaat''. Als hij al zou bestaan, wordt er dan haastig aan toegevoegd, meestal door hen die God totaal ...
 
 wervelende regenboog corner
Maandag, februari 06, 2012 18:44 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
2 in ieder geval: je hebt je hart afgesloten
de liefde was er nog wel denk ik, maar je kon er niet meer bij
fijne avond Jacky
wr
 
 wervelende regenboog corner
Maandag, februari 06, 2012 18:42 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
god of een hogere kracht zit in iedereen
als mensen ver van hun oorsprong afdwalen door hun daden of woorden (materialisme) weet je dat ze hun godzijn ontkennen en/of verloochenen en door dat bij jezelf of anderen te zien verlang je weer naar je eigen kern
was het zelf ook kwijtgeraakt dan voel je je van alles afgescheiden en eenzaam en bovenal angstig want er is geen liefde meer over
h.gr. wr
 
 karinvangelder corner
Maandag, februari 06, 2012 18:20 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
ergens staat ''oordeel niet opdat gij niet..........
moeilijk Jacky dit onderwerp liefs x Karin
 
 klapdoos corner
Maandag, februari 06, 2012 18:09 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Ik volg je al een tijdje, prachtige woorden, maar ieder is toch verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden, naar het Hoge wijzen is een dooddoener vind ik persoonlijk, groet van leny
 
 mucho corner
Maandag, februari 06, 2012 13:21 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
geen dank!:P
 
 teun hoek corner
Maandag, februari 06, 2012 11:53 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Juist onze kleinheid vindt in Zijn grootheid de hechting van ons bestaan.
 
 Quicksilver corner
Maandag, februari 06, 2012 11:43 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
vind dit een beetje een vreemde tekst
maar als je met een vinger naar de ander wijst,
wijzen er drie vingers terug
dat geldt voor iedereen
jong en oud
wat voor positie we ook bekleden in de maatschappij

verder sluit ik me aan bij cobie haar reactie
wie is de echte Jacky?
dat vraag ik me al heel lang af

vriendelijke groetjes

 
 windwhisper corner
Maandag, februari 06, 2012 10:06 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
ik volg je nu al een tijdje en vroeg het me af, je hebt zo''n stelligheid en stellingname in je schrijven, die ik soms bijna niet plaatsen kan, vandaar mijn vraag
Voor vandaag veel zon en een heerlijk vriesweertje, tis gezond, dus ga ik het ook wagen, ondanks de griep, het is baccillendodend
grt Cobie
goede morgen
 
 windwhisper corner
Maandag, februari 06, 2012 10:04 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
wij, jij en ik en een ieder op deze aardbol zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden en voor de gevolgen ervan
dus niets opgeheven vingers maar de hand in eigen boezem
Laten we niet hooghartig zijn en doordraven richting de ander of richting onze schepper
ook goede morgen
Zeg Jacky, hoe zie jij jezelf als filosoof of als bijbelvorser, ik vroeg het me af, vroeger zat mijn opa met de bijbel op de jehova''s te wachten, hij had de pee in toen ze het af lieten weten, ik volg je
 
 Anneke Bakker corner
Maandag, februari 06, 2012 10:00 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
Men hoeft niet naar God te wijzen en ben het met Yellow roerend eens, want de mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden.
Lieve groeten
Anneke
 
 Yellow corner
Maandag, februari 06, 2012 04:45 Alle gedichten bekijken van deze schrijver
ja, het wordt tijd dat mensen eens inzien dat ze dikwijls zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden, met dank om dit met ons te delen en groetjes
 
Vorig gedicht | Volgend gedicht

corner Auteursrecht
 
De gedichten die ingezonden zijn op de website van de gedichten freaks en e.v.t. toekomst projecten die gekoppeld zijn aan de gedichten freaks blijven te alle tijden eigendom van de feitelijke auteur van het gedicht. Zonder toestemming van de feitelijk auteur mogen de gedichten niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen op deze site en indien hier toestemming voor gegeven is door de feitelijke auteur het uitgeven van de gedichten door Gedichten-Freaks zelf. Mocht er sprake zijn van misbruik van de content en de gedichten die gepubliceerd zijn op deze site door wat dan ook dan zullen er hoe dan ook (in samenspraak met de auteur) stappen worden ondernomen.Sitemap overzicht - Privacy Policy